Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is later meetellen!

Stichting Leergeld De Brabantse Wal stelt zich ten doel om alle jongeren van 4 – 18 jaar volwaardig te laten deelnemen aan onderwijs, sportieve activiteiten en culturele vorming. Leergeld is actief in de drie gemeenten op de Brabantse Wal en hoopt ook voor kinderen waarvan de financiële middelen van de ouders/verzorgers beperkt zijn toch een aantal zaken mogelijk te maken. Het uitgangspunt is steeds: Alle kinderen moeten mee kunnen doen! 

De doelgroep van Leergeld:

  • kinderen in de leeftijd van 4 – 18 jaar.
  • gezinnen met een inkomen < 120 % van sociaal minimum

Wat kan Leergeld betekenen voor kinderen in de doelgroep?

Er bestaan 2 regelingen.

1. Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen (afgekort MPSK-regeling)

Dit is een regeling van de drie gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht en Leergeld verzorgt de uitvoering. De regeling gaat uit van de inkomenssituatie van ouders/verzorgers. Een aanvraag voor de MPSK-regeling loopt altijd via de ISD.

Ontvangt een ouder/verzorger  geen uitkering via de ISD of ligt het gezinsinkomen boven de 120% van het sociaal minimum dan kan men zelf rechtstreeks een aanvraag indienen bij Leergeld.

2. De Leergeld-formule

De activiteiten van Leergeld De Brabantse Wal zijn vaak aanvullend op de MPSK- regeling, maar zijn ook van toepassing als het gezinsinkomen tussen 120 en 130 % van het bijstandsniveau is. De MPSK-regeling vergoedt één activiteit, bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub. Leergeld heeft de mogelijkheid om ook een tweede activiteit te vergoeden!

Elke ouder/verzorger kan zelf een aanvraag indienen bij Leergeld! Bel met de coördinator van Leergeld via 0164-262912 of stuur een email via leergeld.brabantsewal@hotmail.com. Niemand hoeft te schromen om een beroep te doen op Stichting Leergeld De Brabantse Wal. Het uitgangspunt van de stichting die draait op vrijwilligers is heel eenvoudig …

Alle  kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is later meetellen !

Peter Winters – Secretaris Stichting Leergeld De Brabantse Wal

© Copyright - Alles Geven