Elk kind verdient een gelijke kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen

Monique van der Groot; Kinderen leren niet alleen op school, maar ook thuis, op straat, in clubs en van vriendjes. Helaas krijgen niet alle kinderen thuis of in hun vrije tijd dezelfde mogelijkheden zich te ontplooien. Bekendheid met en interesse voor bijvoorbeeld sporten zijn vaak afhankelijk van toevallige factoren. Daarmee worden de kansen op een optimale ontwikkeling van kinderen verminderd.

Zo Kinderopvang streeft ernaar om alle kinderen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen aan te bieden. Ontwikkelkansen door onder andere activiteiten (kennismaken met) aan te bieden in dagopvang en buitenschoolse opvang op verschillende ontwikkelingsdomeinen.

Als voorbeeld de motorische ontwikkeling:

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de kinderen te weinig beweegt. Hun motorische vaardigheden gaan achteruit en overgewicht bij kinderen neemt toe. Enkele oorzaken daarvan zijn digitalisering (te veel achter een scherm), verstedelijking, te weinig speelplekken en financiële beperkingen van ouders om hun kind(eren) aan te melden bij een (sport) vereniging. Iedereen moet kunnen kiezen voor een actieve en gezonde leefstijl. Ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen.

Bewegen:

  • Verlaagt het risico op depressieve symptomen
  • Versterkt spieren en botten
  • Verbetert fitheid, coördinatie en motoriek
  • Heeft een positieve invloed op het emotionele welzijn van kinderen, met name als het gaat om zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde (Richard Bailey)
  • Verbetert je geheugen (Erik Scherder)
  • Laat je makkelijker problemen oplossen, laat je eerder op nieuwe ideeën komen (Erik Scherder)
  • Laat je brein sneller werken (Erik Scherder)

Het doel van Lieke en Dennis met Coast to Coast in Schotland om geld op te halen voor Stichting Leergeld de Brabantse Wal steunt Zo Kinderopvang daarom ook van harte.  Ook Zo Kinderopvang wil niet dat kinderen om financiële redenen niet mee kunnen doen met activiteiten en belemmerd worden in hun ontwikkeling.

Lieke en Dennis, ik wens jullie heel veel succes!

Monique van der Goot

Manager pedagogiek en kwaliteit

Zo kinderopvang en BSO

© Copyright - Alles Geven